Kwart bewoners verpleeghuis komt zelden buiten

Kwart bewoners verpleeghuis komt zelden buiten

Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis komt zelden of nooit buiten. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP. Bijna vijftig procent van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen. Helaas lukt dat niet altijd. Onder andere gezondheidsproblemen zijn hier oorzaak van, maar ook omdat er niemand is die hen kan brengen en halen.

Volgens het SCP hebben mensen die weinig buiten komen, vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen. Ze krijgen ook minder bezoek dan gezondere mensen. Op dit moment wonen ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Meer dan de helft van hen is een vrouw van 80 jaar of ouder.

Wilt u ook wel eens wat vaker naar buiten of zou u graag wat meer bezoek over de vloer krijgen? Misschien is een mantelzorgstudent dan wel wat voor u. Een mantelzorgstudent biedt een steuntje in de rug waarbij en wanneer u dat wilt. Dat kan zijn bij het (voor)bereiden van een maaltijd of hulp bij huishoudelijke taken, maar ook bij een bezoek aan de supermarkt kan een mantelzorgstudent u helpen.

Wanneer bent u een mantelzorger?

Veel mensen zijn al jaren mantelzorger, maar hebben dit zich nog nooit gerealiseerd. Mantelzorg bestaat uit onbetaalde en langdurige/intensieve zorg voor een persoon waar de mantelzorger een persoonlijke relatie mee heeft. Denk aan een ouder, partner, kind, zus, opa, goede vriend(in) of iemand uit de buurt.

Mantelzorg kan iets zijn dat geleidelijk je leven binnen ‘sijpelt’. Vooral bij ziektes zoals Alzheimer of dementie, is dat het geval. Vaak begint mantelzorg met iets kleins, bijvoorbeeld het dagelijks aantrekken van steunkousen in de ochtend, tot intensievere zorg. Het kan ook echter ook een gebeurtenis, zoals een ongeluk zijn, die ervoor zorgt dat je naaste ineens intensieve zorg en ondersteuning nodig heeft.

Niet vrijblijvend

In veel gevallen kan een mantelzorger niet zomaar met het verlenen van mantelzorg stoppen. Vaak gaat het immers om iemand waar hij/zij een persoonlijke relatie mee heeft. Dit maakt het heel anders dan (vrijblijvend) vrijwilligerswerk.

Wanneer mantelzorger

Mantelzorg is mantelzorg als men zorg aan iemand verleent die langer, zwaarder of intensiever is dan gewone zorg. In Nederland verlenen ongeveer 3-4 miljoen mensen van 18 jaar en ouder mantelzorg. Dat is 25-33% van alle volwassenen in Nederland. Wie in de zorg werkt, neemt vaker dan gemiddeld de mantelzorg op zich.

Vanzelfsprekend

Mantelzorgers vinden het vaak vanzelfsprekend dat ze zorgen voor hun partner, familielid, vriend of kennis. Toch kan dit, zeker in combinatie met een baan en/of gezin, erg pittig zijn. Het is daarom belangrijk om ervoor te zorgen dat u er niet alleen voorstaat. Zo bent u minder kwetsbaar en komt niet alles op uw bordje terecht. Deel daarom uw zorgtaken met een ander, bijvoorbeeld met een mantelzorgstudent. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Student én mantelzorger: een zware combinatie

Studenten die naast hun studie mantelzorger van een directe naaste zoals een familielid, kennis of vriend(in) zijn, kampen met studievertraging of zelfs uitval en angst- en depressieklachten.

Eén op de zes studenten is mantelzorger en komt daardoor in de problemen. Bijna de helft van de mantelzorgende studenten heeft psychische klachten zoals angst, somberheid en depressie.

Studievertraging of afhaken

Een op de vijf studenten die voor een familielid zorgt heeft een half jaar of meer studievertraging en ruim 20 procent van de mantelzorgende studenten overweegt te stoppen met studeren. Studenten die niet aan mantelzorg doen, hebben duidelijk minder klachten, minder studievertraging en zijn ook minder snel geneigd te stoppen met de opleiding blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Omdat het aantal mantelzorgers in de toekomst stijgt, zal daarmee ook het aantal studenten die in de problemen komt toenemen.

Hulp en ondersteuning

Mijnmantelzorgstudent.nl helpt mensen graag met het wegnemen van de ergste zorgdruk. Neem contact met ons op als je denkt dat wij hulp en ondersteuning van je over kunnen nemen. We bespreken graag de mogelijkheden.

Bron: www.rtlnieuws.nl

Kleindochter/zoon 2.0

Ondersteuning en gezelschap. Meegaan naar de dokter, helpen om de administratie op orde te brengen, een kop koffie drinken, samen in de tuin werken; als u ouder wordt kunt u bij zulke activiteiten wel wat hulp gebruiken. Een mantelzorgstudent kan u als een soort klein- of kleindochter 2.0 daar prima bij helpen.

Natuurlijk is het geen enkel probleem om te assisteren bij een toiletbezoek. Medische handelingen zoals een katheterzak legen, een wond verzorgen of medicijnen geven laten we echter aan de thuiszorg over.

Een mantelzorgstudent kan u prima helpen bij uw dagelijkse activiteiten. Benieuwd wat we voor u kunnen doen? Informeer naar de mogelijkheden.

Nederlanders steeds meer bezig met werk en zorg

Het aantal mensen met een baan en die daarnaast ook nog mantelzorg verrichten is de afgelopen jaren gestegen. Tussen 2004 en 2014 nam dit aantal van 13 tot 19 procent toe.

Ook het aantal werkende moeders steeg. In de periode 2005 tot 2014 steeg hun aantal van 71 naar 78 procent. Vrouwen verrichten meer mantelzorg dan mannen, doordat dochters vaker voor een ouder zorgen dan zonen.

Wilt u graag, naast u baan, voor uw vader, moeder, tante of buurman blijven zorgen maar is dit erg zwaar? Denk dan eens aan de assistentie van een mantelzorgstudent die u enkele uren of dagen per week kan ontlasten. Informeer naar de mogelijkheden.

Wat kan een mantelzorg student voor mij betekenen?

Is mantelzorg een taak van familie, vrienden, leden van de kerk en vrijwilligers?

Wij denken inderdaad dat mantelzorg zoveel mogelijk door familie, vrienden, leden van de kerk of vrijwilligers opgepakt zou moeten worden. Gelukkig gebeurt dit ook veelvuldig. In sommige gevallen is dit echter niet mogelijk. Soms is het sociale netwerk te klein of woont de familie ver weg. Een mantelzorger kan ook zwaarbelast zijn en af en toe ontlast willen worden.

In dit soort noodsituaties bieden wij graag hulp. Het voordeel van onze betaalde diensten is dat u kwaliteit kan verwachten. Het gaat immers om uw kwaliteit van leven! Graag bespreken wij de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat kunt u voor een mantelzorger betekenen?

In Nederland krijgen per uur vier mensen dementie. Door de vergrijzing nemen deze aantallen alleen maar toe. De verwachting is dat in 2055 waarschijnlijk zo’n 700.000 mensen met dementie te kampen zullen hebben. In de toekomst zal de vraag naar mantelzorg daarom alleen maar groter worden.

Veel mantelzorgers zorgen voor een familielied en kunnen door die emotionele band de zorg moeilijk uit handen geven. Iemand anders af en toe de boodschappen laten doen of een andere dagelijkse klus aan een ander over laten kan al veel verlichting bieden. Biedt dus ook eens vrijblijvend hulp aan een vriend, vriendin of collega waarvan u weet dat hij of zij voor iemand zorgt. Deze praktische hulp kan een mantelzorger ontlasten. Een andere manier om te helpen is door reserve-mantelzorger te worden. Neem de zorg van een mantelzorger even over zodat die even ruimte heeft om iets voor zichzelf te doen.

Bent u mantelzorger of hebt u zelf mantelzorg nodig? Onze mantelzorgstudenten nemen de zorg graag even van u over. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat vindt het Nationaal Ouderenfonds van betaalde mantelzorg?

Wat vindt het Nationaal Ouderenfonds van betaalde mantelzorg?

Het Nationaal Ouderenfonds vindt het goed dat ouderen, als de financiële mogelijkheden er zijn, dan zelf kunnen kiezen om vervangende mantelzorg in te huren. Bovendien komt er zo meer ruimte voor de kinderen of andere mantelzorgers om samen tijd door te brengen met leuke dingen in plaats van met het regelen van praktische dingen.

We maken ons ook zorgen. Niet alle ouderen kunnen zich betaalde zorg veroorloven. We vinden dat de overheid altijd een vangnet voor alle ouderen moet bieden.

Ook bestaat het gevaar dat betaalde mantelzorg wordt gezien als aanvulling op de mantelzorg door naasten. En dat er vanuit de overheid onvoldoende aandacht is voor ondersteuning bij lichte zorgtaken, gezelschap of zelfredzaamheid.

Wij geloven dat de meeste mantelzorgondernemers ouderen graag ondersteunen. Maar er zullen ook ondernemers zijn die vooral uit zijn op geld verdienen. Iedereen kan een dienst voor betaalde mantelzorg aanbieden. Daarom maken we ons zorgen om kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van deze zorg.

Bron: www.ouderenfonds.nl

Is mantelzorg een keus?

Is mantelzorg een keus?

Grote kans dat u iemand in uw omgeving kent die mantelzorg verleent. Heeft deze persoon (of u zelf) er zelf voor gekozen om mantelzorg te verlenen? Het antwoord is in de meeste gevallen: nee. Mantelzorgers  kiezen er vaak niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hen nu eenmaal. 

wandelen-mantelzorger-student-mantelzorg-verlenen
Een mantelzorgstudent kan de zorgdruk verlagen en springt daar waar nodig bij.

Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouder, kind, vriend of kennis omdat ze er een emotionele band mee hebben. Sommige mantelzorgers zijn 24 uur in de weer, kunnen hier niet zomaar mee stoppen (er is nou eenmaal niemand die de zorg eens kan overnemen) en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Ruim 4 miljoen mensen zorgen in Nederland voor een naaste die hulp nodig heeft.

Verleent u mantelzorg en bent u op zoek naar verlichting van de druk? Een mantelzorgstudent zou ook voor u de ideale oplossing kunnen zijn. Informeer naar de mogelijkheden, graag denken wij met u over de vele mogelijkheden.

Werk-privébalans - ondersteuning voor mantelzorgers

Werk-privébalans – ondersteuning voor mantelzorgers

Stichting IZZ, een collectief van werkgevers en werknemers in de zorg, plaatste onderstaande blog over Mijnmantelzorgstudent.nl op hun website. 

Ouderen die langer thuis moeten blijven wonen door maatregelen van de overheid. Vrienden en familie die als mantelzorger meer en meer de zorg op zich nemen. Dat is de trend van de laatste jaren. Zorgmedewerkers zijn vaak de aangewezen persoon voor deze mantelzorgtaken. Maar door deze dubbele zorgtaak (zowel werk als privé) geven veel mantelzorgers aan zich overbelast te voelen. Om mantelzorgers te ondersteunen is Mijnmantelzorgstudent in het leven geroepen. Initiatiefnemer Maarten Vergeer: “ik sprak veel mantelzorgers die aangaven het bijna niet vol te houden. Het voelde als een verplichting naar de maatschappij om dit initiatief uit te rollen en anderen te helpen.”

Lees het hele artikel HIER.