Mantelzorg combineren met een baan

Praat u over mantelzorg op uw werk?

Mantelzorg combineren met een baan is niet altijd makkelijk. Hoe praat u daarover op uw werk?

Mantelzorgen is zwaar. In de ergste gevallen raakt u geïsoleerd omdat er geen begrip is uit uw omgeving of u geen tijd meer hebt voor een sociaal leven. Daarnaast kunnen lichamelijke klachten voorkomen, omdat u iemand steeds moet tillen. Het wordt vaak vergeten dat niet alleen de zieke/hulpbehoevende, maar ook de mantelzorger zelf behoefte heeft aan iemand die vraagt hoe het met hem gaat.

Mantelzorg combineren met een baan

Een op vijf werkende Nederlanders is mantelzorger. Dat aantal wordt door bezuinigingen en vergrijzing alleen maar meer. Toch zijn er veel werkgevers die niet precies weten wat een mantelzorger is. Voor mantelzorgers is het daarom bijzonder lastig om hun zorgtaken te combineren met hun werk. Werkgevers zien het als iets uit de privé-situatie. De problemen voor deze mantelzorgers ontstaan echter juist in de combinatie tussen privé en werk.

Praat met u werkgever over wat er aan de hand is. Zorg dat u een netwerk hebt waarop u in geval van nood kunt terugvallen.

Wilt u mantelzorg combineren met een baan, maar heeft u behoefte aan iemand die uw zorgtaken af en toe kan overnemen? Een mantelzorgstudent kan u helpen. Neem contact met ons op voor meer informatie.