Kwart bewoners verpleeghuis komt zelden buiten

Kwart bewoners verpleeghuis komt zelden buiten

Een kwart van de ouderen in een verpleeghuis komt zelden of nooit buiten. Dat blijkt uit onderzoek van het SCP. Bijna vijftig procent van de bewoners zegt vaker naar buiten te willen. Helaas lukt dat niet altijd. Onder andere gezondheidsproblemen zijn hier oorzaak van, maar ook omdat er niemand is die hen kan brengen en halen.

Volgens het SCP hebben mensen die weinig buiten komen, vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen. Ze krijgen ook minder bezoek dan gezondere mensen. Op dit moment wonen ruim 100.000 ouderen in een verzorgingshuis of verpleeghuis. Meer dan de helft van hen is een vrouw van 80 jaar of ouder.

Wilt u ook wel eens wat vaker naar buiten of zou u graag wat meer bezoek over de vloer krijgen? Misschien is een mantelzorgstudent dan wel wat voor u. Een mantelzorgstudent biedt een steuntje in de rug waarbij en wanneer u dat wilt. Dat kan zijn bij het (voor)bereiden van een maaltijd of hulp bij huishoudelijke taken, maar ook bij een bezoek aan de supermarkt kan een mantelzorgstudent u helpen.