Wat kunt u voor een mantelzorger betekenen?

In Nederland krijgen per uur vier mensen dementie. Door de vergrijzing nemen deze aantallen alleen maar toe. De verwachting is dat in 2055 waarschijnlijk zo’n 700.000 mensen met dementie te kampen zullen hebben. In de toekomst zal de vraag naar mantelzorg daarom alleen maar groter worden.

Veel mantelzorgers zorgen voor een familielied en kunnen door die emotionele band de zorg moeilijk uit handen geven. Iemand anders af en toe de boodschappen laten doen of een andere dagelijkse klus aan een ander over laten kan al veel verlichting bieden. Biedt dus ook eens vrijblijvend hulp aan een vriend, vriendin of collega waarvan u weet dat hij of zij voor iemand zorgt. Deze praktische hulp kan een mantelzorger ontlasten. Een andere manier om te helpen is door reserve-mantelzorger te worden. Neem de zorg van een mantelzorger even over zodat die even ruimte heeft om iets voor zichzelf te doen.

Bent u mantelzorger of hebt u zelf mantelzorg nodig? Onze mantelzorgstudenten nemen de zorg graag even van u over. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wat vindt het Nationaal Ouderenfonds van betaalde mantelzorg?

Wat vindt het Nationaal Ouderenfonds van betaalde mantelzorg?

Het Nationaal Ouderenfonds vindt het goed dat ouderen, als de financiële mogelijkheden er zijn, dan zelf kunnen kiezen om vervangende mantelzorg in te huren. Bovendien komt er zo meer ruimte voor de kinderen of andere mantelzorgers om samen tijd door te brengen met leuke dingen in plaats van met het regelen van praktische dingen.

We maken ons ook zorgen. Niet alle ouderen kunnen zich betaalde zorg veroorloven. We vinden dat de overheid altijd een vangnet voor alle ouderen moet bieden.

Ook bestaat het gevaar dat betaalde mantelzorg wordt gezien als aanvulling op de mantelzorg door naasten. En dat er vanuit de overheid onvoldoende aandacht is voor ondersteuning bij lichte zorgtaken, gezelschap of zelfredzaamheid.

Wij geloven dat de meeste mantelzorgondernemers ouderen graag ondersteunen. Maar er zullen ook ondernemers zijn die vooral uit zijn op geld verdienen. Iedereen kan een dienst voor betaalde mantelzorg aanbieden. Daarom maken we ons zorgen om kwetsbare ouderen die afhankelijk zijn van deze zorg.

Bron: www.ouderenfonds.nl

Is mantelzorg een keus?

Is mantelzorg een keus?

Grote kans dat u iemand in uw omgeving kent die mantelzorg verleent. Heeft deze persoon (of u zelf) er zelf voor gekozen om mantelzorg te verlenen? Het antwoord is in de meeste gevallen: nee. Mantelzorgers  kiezen er vaak niet voor om te gaan zorgen; het overkomt hen nu eenmaal. 

wandelen-mantelzorger-student-mantelzorg-verlenen
Een mantelzorgstudent kan de zorgdruk verlagen en springt daar waar nodig bij.

Mantelzorgers zorgen voor hun partner, ouder, kind, vriend of kennis omdat ze er een emotionele band mee hebben. Sommige mantelzorgers zijn 24 uur in de weer, kunnen hier niet zomaar mee stoppen (er is nou eenmaal niemand die de zorg eens kan overnemen) en verrichten soms verpleegkundige handelingen. Ruim 4 miljoen mensen zorgen in Nederland voor een naaste die hulp nodig heeft.

Verleent u mantelzorg en bent u op zoek naar verlichting van de druk? Een mantelzorgstudent zou ook voor u de ideale oplossing kunnen zijn. Informeer naar de mogelijkheden, graag denken wij met u over de vele mogelijkheden.

Werk-privébalans - ondersteuning voor mantelzorgers

Werk-privébalans – ondersteuning voor mantelzorgers

Stichting IZZ, een collectief van werkgevers en werknemers in de zorg, plaatste onderstaande blog over Mijnmantelzorgstudent.nl op hun website. 

Ouderen die langer thuis moeten blijven wonen door maatregelen van de overheid. Vrienden en familie die als mantelzorger meer en meer de zorg op zich nemen. Dat is de trend van de laatste jaren. Zorgmedewerkers zijn vaak de aangewezen persoon voor deze mantelzorgtaken. Maar door deze dubbele zorgtaak (zowel werk als privé) geven veel mantelzorgers aan zich overbelast te voelen. Om mantelzorgers te ondersteunen is Mijnmantelzorgstudent in het leven geroepen. Initiatiefnemer Maarten Vergeer: “ik sprak veel mantelzorgers die aangaven het bijna niet vol te houden. Het voelde als een verplichting naar de maatschappij om dit initiatief uit te rollen en anderen te helpen.”

Lees het hele artikel HIER.

Mantelzorgers onder grote druk

Mantelzorgers onder grote druk

Mensen die mantelzorg verlenen aan een familielid of kennis kunnen dit liefdadigheidswerk vaak nauwelijks combineren met hun (fulltime) baan. Volgens een onderzoek van vakbond CNV neemt het ziekteverzuim onder deze groep toe. Soms komt het zelfs zo ver dat mensen hun baan helemaal niet meer kunnen uitvoeren omdat ze druk zijn met de zorg voor zieke ouders, partner of kinderen.

CNV Voorzitter Maurice Limmen stelt daarom voor om een regeling voor mantelzorgers op te stellen. Met deze regeling kunnen mantelzorgers financieel gecompenseerd worden. Het komt immers vaak voor dat mantelzorgers extra kosten maken, bijvoorbeeld aan brandstof om heen-en-weer te rijden. Op dit moment moeten ze dit nog uit eigen zak betalen.

Momenteel verlenen zo’n 600.000 mensen mantelzorg. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren alleen maar zal toenemen in verband met de vergrijzing.

Verleent u mantelzorg en hebt u daardoor nauwelijks meer tijd voor uzelf? Misschien is een mantelzorgstudent dan wat voor u. Informeer naar de mogelijkheden.